Małe Granty dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „PRZYSTAŃ”

2016-05-23

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami) na realizację zadań publicznych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ:


1. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Warsztaty taneczne osób niepełnosprawnych pod potrzeby obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”.


2. w zakresie edukacji

Warsztaty wokalne osób niepełnosprawnych pod potrzeby obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”.


3. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wykonanie strojów ludowych dla osób niepełnosprawnych pod potrzeby obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”.W dniu 13 maja 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęły wszystkie 3 oferty złożone przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „PRZYSTAŃ” z siedzibą w Kutnie, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11, KRS: 0000417943 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, drogą elektroniczną na adres mailowy : oswiata@powiatkutno.eu
oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, do dnia 30 maja 2016 r.


W załączeniu:

OFERTA "Warsztaty taneczne osób niepełnosprawnych pod potrzeby obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”.

OFERTA „Warsztaty wokalne osób niepełnosprawnych pod potrzeby obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”.

OFERTA "Wykonanie strojów ludowych dla osób niepełnosprawnych pod potrzeby obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”.

Oferty zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.