Konkurs na Najpiękniejszą Przyśpiewkę Dożynkową Powiatu Kutnowskiego

2020-08-05

Zapraszamy do udziału w konkursie na „NAJPIĘKNIEJSZĄ PRZYŚPIEWKĘ DOŻYNKOWĄ POWIATU KUTNOWSKIEGO”

Organizator Konkursu: Powiat Kutnowski

Termin Konkursu: Tekst PRZYŚPIEWKI i nagranie wideo z jej wykonania (nie przekraczający 3 minut) należy przesyłać do 14 września 2020 roku (poniedziałek) do godziny 15:00, na adres mailowy promocja@powiatkutno.eu, w tytule wpisując KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKA DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”.

Uczestnicy Konkursu:

a) Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Kutnowskiego.
b) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz członkowie ich rodzin.

Cel Konkursu:
a) Kultywowanie i popularyzowanie tradycji ludowych przyśpiewek oraz gry na instrumentach ludowych.
b) Promowanie amatorskiej twórczości i lokalnego folkloru.
c) Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Warunki uczestnictwa:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie https://www.facebook.com/powiatkutno) stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu.
b) Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
c) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden tekst.
d) Tekst przyśpiewki musi być własnego autorstwa. Melodię można wykorzystać
z powszechnie znanych pieśni ludowych lub biesiadnych.
e) Konkursowa przyśpiewka powinna składać się minimum z dwóch zwrotek i refrenu.

Komisja konkursowa:
a) Teksty przyśpiewek oceni Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Kutnowskiego w składzie:
Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski,
Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,
Marek Ciąpała – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego,
Marek Drabik – Radny Powiatu Kutnowskiego,
Elżbieta Milczarska – Radna Rady Powiatu Kutnowskiego,
Dorota Dąbrowska – Wójt Gminy Dąbrowice,
Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce,
Małgorzata Przygodzka – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach,
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka – Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury,
Jarosław Pucek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie,
Anna Ignasiak-Fakhreddin, Tomasz Dębowski - Referat Promocji i Informacji SP.
b) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ocena konkursowa:
a) Prace konkursowe oceniane będą pod względem zgodności z tematyką, oryginalności ujęcia tematu, wartości artystycznej oraz poprawności językowej.
b) Dobór repertuaru musi nawiązywać do treści ludowych, kulturowych, starych obyczajów i tradycji dożynkowych, a przede wszystkim do tematyki promującej Dożynki Powiatowo-Gminne.
c) Komisja przyzna I, II, III miejsce, za zajęcie którego zostanie wręczony dyplom
i nagrody rzeczowe.
d) Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania za udział w konkursie.
e) Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi do 30 września br.

Postanowienia końcowe:
a) Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
b) Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
c) Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
d) Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
e) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami statusowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkurs prac.
f) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1231, z póź. zmianami).

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do: Referatu Promocji i Informacji lub Tomasza Walczewskiego Członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego, tel.: 24/ 355 47 41; e-mail: promocja@powiatkutno.eu

Z powodu przebudowy strony internetowej WIĘCEJ INFORMACJI NA https://www.facebook.com/powiatkutno/


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.