Kolejny projekt czeka na twoje uwagi

2018-06-18

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450, 650 i 723) z późniejszymi zmianami na realizację zadania publicznego pt.: Udział w międzynarodowym programie ARTISTS-IN-RESIDENCE.

W dniu 15.06.2018r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Dom Pracy Twórczej – Nowa Wieś”, 99-300 Kutno, KRS: 0000272213 na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.

Udział w międzynarodowym programie ARTISTS-IN-RESIDENCE

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu .

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U .z 2018r. poz.450, 650 i 723) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: pełnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-320 Kutno, do dnia 25.06.2018r.

W załączeniu:

OFERTA


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.