Informacja dotycząca naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2016/17

2016-06-20

Rekrutacja podstawowa:

1 – 22 czerwca 2016 r. do godz. 12.00 Kandydaci z gimnazjów składają wniosek o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru). Wydrukowany wniosek składa się w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. Wniosek powinien być podpisany przez ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach.

24 – 28 czerwca 2016 r. do godz.12.00 Kandydaci uzupełniają złożony wniosek
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

28 czerwca 2016 r. godz. 12.00 – 30 czerwca 2016 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

4 lipca 2016 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4 lipca od godz. 12.00 – 11 lipca 2016 r. do godz. 12.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

4 lipca od godz. 12.00 – 6 lipca 2016 r. Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły skierowania na badania lekarskie.

12 lipca 2016 r.do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca (prowadzą tylko szkoły, w których są wolne miejsca):

  • 12 lipca od godz.12.00 – 14 lipca 2016 r. do godz. 12.00Kandydaci nieprzyjęci do żadnej szkoły, składają wnioski do szkół, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.
  • do 18 lipca Weryfikacja danych w postępowaniu uzupełniającym.
  • 8 sierpnia do godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 8 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 – Wydawanie przez szkoły zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
  • 9 sierpnia od godz. 12.00 – 11 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 Potwierdzanie przez kandydatów woli podjęcia nauki.
  • 12 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Informacje uzupełniające

  • Uczniowie szkół zawodowych są zobowiązani do przeprowadzenia badań lekarskich pod katem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania konkretnego zawodu. Skierowania na badania wydaje ponadgimnazjalna szkoła zawodowa w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.
  • W przypadku pytań i wątpliwości kandydaci powinni kierować się do sekretariatów poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych, które udzielają informacji oraz pomocy.

aktualnosci|bez_tytulu_852618


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.