Fundusz Dróg Samorządowych - dofinansowanie

2020-10-09

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie powiatowe dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty

na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienie spójności sieci dróg publicznych. Podniesienie standardu przebudowywanej drogi wpłynie znacząco na podniesienie poziomu

i jakości życia społeczności lokalnych oraz poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

W ramach realizacji zadania przebudowana zostanie droga powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku od km od km 1+713,5 do km 3+374.

Wykonane zostaną roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, odwodnienie,

zjazdy i pobocza, oznakowanie, położona zostanie nowa nawierzchnia jezdni.

Projekt obejmuje ponadto nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Całkowita wartość zadania: 5 928 725,70

Kwota dofinansowania: 2 899 362,00 zł

Kwota wkładu własnego: 3 029 363,70 zł

Rok przyznania dotacji: 2019

Więcej na https://www.facebook.com/powiatkutno/photos/a.233697567083482/1048801508906413


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.