Dostosowanie szkół Powiatu Kutnowskiego w związku z reformą edukacji

2017-02-16

------------------------------------ PROJEKT ----------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z projektem planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Kutnowski, na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 wchodząca w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Domostwo” w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6;

Gimnazjum Specjalne nr 4 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6;

Gimnazjum Specjalne nr 5 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A;

Gimnazjum Specjalne nr 2 w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Domostwo” w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6;

I Liceum Ogólnokształcące im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Dąbrowskiego 1;

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Okrzei 1a;

III Liceum Ogólnokształcące w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie ul. Oporowska 7;

IV Liceum Ogólnokształcące w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory;

II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodzące w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88;

V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul Staszica 27 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27;

V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a w Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a;

V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 w Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Żychlinie ul. Narutowicza 88;

Technikum nr 1 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7;

Technikum Zawodowe nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11;

Technikum nr 3 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24;

Technikum Zawodowe nr 4 w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 4 im.Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory;

Technikum Elektroniczne im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodzące w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kutnowskiego ale prowadzonych przez inne organy, na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku:

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17;

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21;

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Wł. Jagiełły 6;

Technikum w Mieczysławowie z siedzibą w Mieczysławowie, Mieczysławów 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie z siedzibą w Mieczysławowie, Mieczysławów 2.

Szkoła Podstawowa Specjalna przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu prowadzone w Kutnie, ul. Kościuszki 52.

Określa się projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Kutnowski, na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Kutnie z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7;

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Kutnie z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11 wchodząca w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11;

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Kutnie-Azorach z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory;

Branżowa Szkoła I stopnia im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodząca w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88;

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 5 w Kutnie z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie z siedziba w Kutnie, ul. Przemysłowa 6;

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 7 w Kutnie z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A;

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie z siedzibą w Kutnie,
ul. Przemysłowa 6;

Szkoła Policealna nr 1 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7;

Szkoła Policealna nr 3 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24 wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24;

Szkoła Policealna nr 1 w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodząca w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88;

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27 wchodząca w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27;

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a w Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a;

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 w Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88;

Projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kutnowskiego, prowadzonych przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku :

Branżowa Szkoła I stopnia w Mieczysławowie z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mieczysławowie z siedzibą w Mieczysławowie, Mieczysławów 2 wchodząca w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie z siedzibą w Mieczysławowie, Mieczysławów 2;

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Mieczysławowie z siedzibą w Mieczysławowie, Mieczysławów 2 wchodząca w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie z siedzibą w Mieczysławowie, Mieczysławów 2.

Projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Kutnowski, na okres od 1 września 2019 roku:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A;

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 wchodząca w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Domostwo” w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6;

I Liceum Ogólnokształcące im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Kutnie, ul. Dąbrowskiego 1;

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Kutnie, ul. Okrzei 1a;

III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Kutnie z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Kutnie ul. Oporowska 7 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7;

IV Liceum Ogólnokształcące w Kutnie –Azorach z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Kutnie-Azorach wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory;

II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodzące w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88;

Liceum Ogólnokształcące nr 5 dla Dorosłych w Kutnie z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27;

V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a w Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a;

V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 w Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88;

Technikum nr 1 w Kutnie z klasami czteroletniego Technikum z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7;

Technikum Zawodowe nr 2 w Kutnie z klasami czteroletniego Technikum z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11;

Technikum nr 3 w Kutnie z klasami czteroletniego Technikum z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24;

Technikum Zawodowe nr 4 w Kutnie-Azorach z klasami czteroletniego Technikum z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory;

Technikum Elektroniczne im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z klasami czteroletniego Technikum z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodzące w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88;

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7;

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11 wchodząca w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11;

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory;

Branżowa Szkoła I stopnia im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodząca w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88;

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 5 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie z siedzibą w Kutnie,ul. Przemysłowa 6;

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 7 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A;

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. m. Konopnickiej w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6;

Szkoła Policealna nr 1 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7;

Szkoła Policealna nr 3 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24 wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24;

Szkoła Policealna nr 1 w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodząca w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88;

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27 wchodząca w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27;

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a w Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a;

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 w Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Żychlinie ul. Narutowicza 88.

Pojekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kutnowskiego, prowadzonych przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 roku:

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17;

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Żychlinie z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21;

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Kutnie z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Kutnie, ul. Władysława Jagiełły 6;

Technikum w Mieczysławowie z klasami czteroletniego Technikum z siedzibą w Mieczysławowie, Mieczysławów 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie z siedzibą w Mieczysławowie, Mieczysławów 2;

Branżowa Szkoła I stopnia w Mieczysławowie z siedzibą w Mieczysławowie, Mieczysławów 2 wchodząca w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie z siedzibą w Mieczysławowie, Mieczysławów 2;

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Mieczysławowie z siedzibą w Mieczysławowie, Mieczysławów 2 wchodząca w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie z siedzibą w Mieczysławowie, Mieczysławów 2;

Szkoła Podstawowa Specjalna przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu prowadzone w Kutnie, ul. Kościuszki 52.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu. Do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Wydziału Edukacji, tel. 24-355 47 86

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/17 RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 8 lutego 2017 roku

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
Powiatu Kutnowskiego do nowego ustroju szkolnego
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.