„Czyste środowisko skuteczny trening” - oceń projekt

2016-09-20

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania publicznego pt.„Czyste środowisko skuteczny trening”.

W dniu 12.09.2016 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez SL SALOS „RÓŻA KUTNO” z siedzibą w Woźniakowie 56, gm. Kutno, zarejestrowanego w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Kutnowskiego nr decyzji ES-4141/1/2004 na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska pt.

Czyste środowisko skuteczny trening.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, drogą elektroniczną na adres mailowy : ochrona.srodowisko@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-320 Kutno, do dnia 26.09.2016 r.

W załączeniu:

OFERTA ZADANIA PUBLICZNEGO

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.