10 października - Międzynarodowy Dzień Drzewa

2016-10-10

10 października Międzynarodowy Dzień Drzewa


Drzewa
są bardzo ważnym elementem środowiska przyrodniczego, niezależnie od tego gdzie rosną: w lesie, w szczerym polu, ogrodzie, przy drodze czy w mieście. Drzewa od zawsze wzbudzały szacunek ludzi, którzy wierzyli, że drzewa otaczają ich swoją opieką. Dziś jesteśmy bogatsi o naukowe wytłumaczenie na czym polega funkcjonowanie drzew w przyrodzie. Dlatego w związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego, zmianami klimatu niesprzyjającymi dla życia, zaistniała ogromna potrzeba propagowania wiedzy o drzewach i zachęcania do ich sadzenia i ochrony, również tych drzew które już są częścią naszego środowiska.


Drzewa
odgrywają bardzo ważna role w życiu człowieka i w środowisku:

- posiadają własny mikroklimat

- odgrywają istotną role w funkcjonowaniu krajobrazu rolniczego

- podtrzymują obieg wody, gromadzą i zatrzymują jej znaczne ilości

- korzystnie wpływają na nasze samopoczucie oraz zdrowie, działają uspokajająco oraz łagodzą stres

- wpływają na zdolność koncentracji i działają uspokajająco

- w procesie fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, zatrzymują węgiel i oddają tlen

- przeciwdziałają skutkom efektu cieplarnianego

- oczyszczają powietrze z niektórych pyłów, gazów i bakterii

- podkreślają naturalny krajobraz i stanowią o jego atrakcyjności i wartości

Lasy i zadrzewienia pełnią ważne funkcje przyrodnicze, głównie jako siedlisko roślin i zwierząt. Drzewa są naszym dziedzictwem po poprzednich pokoleniach i naszym darem dla przyszłych pokoleń.

Lesistość powiatu kutnowskiego wynosi 4,98 %, wskaźnik ten na 380 powiatów plasuje nasz region na ostatnim miejscu w kraju. Alternatywnym działaniem pozostaje zalesianie i zadrzewianie gruntów rolnych, dających również szereg korzyści natury niematerialnej.

Jako rozwiązanie wskazujemy właścicielom gruntów skorzystanie z finansowania zewnętrznego, opartego na sporządzeniu planu zalesienia przez właściwego terytorialnie Nadleśniczego. Powiatowe oddziały ARiMR prowadzą nabór wniosków pomocowych w ramach programu PROW 2014-2020.

Formy pomocy to wsparcie na zalesienie, premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa. Wysokość wsparcia na zalesienie wynosi od 5 do 7,6 tys. w zależności od zastosowanych gatunków sadzonek i nachylenia terenu.

Zalesienia i zadrzewienia w ramach wykorzystania funduszy własnych obejmują wprowadzanie zagajników i plantacji drzew szybkorosnących, które obecnie w kraju nie są dotowane, jednak niosą ze sobą następujące korzyści:

- finansowe – regularne przychody przy korzystaniu ze wsparcia finansowego, przychody mogą pochodzić również ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego,

- materialne - drewno, grzyby, owoce leśne, nektar ,

- ekologiczne - zwiększanie lesistości regionu, łagodzenie mikroklimatu, różnicowanie krajobrazu, zwiększanie różnorodności gatunkowej, edukacja ekologiczna,

- społeczne - tworzenie warunków wypoczynku i realizowania pasji, np. fotografiki, obserwowania przyrody, uprawiania sportu, lokalizowania pasiek,

- zdrowotne – oczyszczają powietrze i wodę, wpływają na samopoczucie oraz zdrowie, działają uspokajająco oraz łagodzą stres,

- ostoja i schronienie dla wielu gatunków zwierząt i roślin.


Linki do stron internetowych:

http://www.arimr.gov.pl

http://www.minrol.gov.pl

http://www.cdr.gov.pl

http://www.kutno.lodz.lasy.gov.pl


Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie

promowanie zalesień


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.