Konferencja inaugurująca jubileusz 150-lecia powstania Powiatu Kutnowskiego

2017-01-18

13 stycznia 2017 rokuw Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbyła się konferencja inaugurująca jubileusz powstania 150-lecia Powiatu Kutnowskiego.

Dzień ten został wybrany nieprzypadkowo otóż 13 stycznia 1867 roku, dokładnie 150 lat temu, w miejsce dawnego powiatu (okręgu) orłowskiego powstał powiat kutnowski. W tamtym czasie obejmował on Kutno, Żychlin, Dąbrowice, Krośniewice, Błonie, Dąbrowice, Krzyżanówek, Kutno, Mikstal, Oporów, Plecka Dąbrowa, Rdutów, Sójki, Wojszyce, Wroczyny, Żychlin.

2 grudnia 2016 roku Rada Powiatu w Kutnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 rokiem Jubileuszu 150-lecia powstania Powiatu Kutnowskiego. Celem uroczystych obchodów jest przywrócenie pamięci historycznej o kształtowaniu się administracji lokalnej, przypomnienie historii i ludzi tworzących samorządność Powiatu Kutnowskiego.

Konferencję inauguracyjną prowadzili: Ewa Chłopska-Wasielewska, podinspektor Wydziału Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Kutnie. i Jacek Saramonowicz,rzecznik prasowyStarostwa Powiatowego w Kutnie i

Konferencję inauguracyjną swoją obecnością zaszczycili m.in.: poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, byli starostowie: Wiesław Garstka, Grzegorz Wojtasiak, Andrzej Dąbrowicz, Konrad Kłopotowski, byli przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie: Zdzisław Sapiejka i Waldemar Bartochowski, prezydent Miasta KutnaZbigniew Burzyński i przewodniczący Rady Miasta Kutna, Grzegorz Chojnacki, ks. proboszcz Jerzy Swędrowski, Wicestarosta powiatu gostynińskiego Jan Kazimierz Krzewicki, radni powiatowi i miejscy, Zarząd Powiatu w Kutnie w osobach: Krzysztof Debich, Zdzisław Trawczyński i Edyta Ledzion, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Kutnie, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kutnowski, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu kutnowskiego , komendantów i inspektorów powiatowych służb i straży.

Na początku krótki występ artystyczny zaprezentowały sekcje wokalne z Młodzieżowego Domu Kultury pod kierownictwem Katarzyny Karolak- Rojewskiej: Abrakadabra, Jarzębinki, Hokus Pokus i Czary Mary.

Po prezentacji wprowadzono Chorągiew Powiatu Kutnowskiego a zgromadzeni odśpiewali hymn. W poczcie znaleźli się Radni: Edyta Ledzion, Zbigniew Filipiak i Zdzisław Góreczny. Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie Marek Jankowski oficjalnie otworzył obchody roku jubileuszu 150 lecia Powiatu Kutnowskiego i zabrał głos:

Ranga i tożsamość Powiatu Kutnowskiego nierozłącznie wiąże się z wielkimi wydarzeniami historycznymi. W roku 2017 przypadają jubileuszowe obchody 150-lecia powstaniaPowiatu Kutnowskiego. Służyć one będą umacnianiu więzi oraz budowaniu poczucia wspólnoty społeczności lokalnej, a także szerokiej promocji powiatu w regionalnej i ogólnopolskiej przestrzeni.

Dzisiejsza konferencja inauguruje obchody Jubileuszu 150-lecia Powiatu Kutnowskiego. Z tej okazji planujemy zorganizować szereg wydarzeń, którymi pokażemy jedność, podkreślimy wagę, jaką ma dla nas prawo stanowienia o losach lokalnych wspólnot, przypomnimy, utrwalimy i nadamy należną rangę zmianom, jakie nastąpiły w powiecie, wspólnie przypomnimy o datach, wydarzeniach i ludziach, którzy stworzyli dzisiejszy obraz naszej małej ojczyzny, podkreślimy dorobek osiągnięty dzięki dotychczasowej współpracy na rzecz lokalnej społeczności.

Jubileuszowe obchody 150-lecia powstania Powiatu Kutnowskiego dają nam znakomita szansę ukazania aktywności i mobilności środowisk twórczych, prezentacji i popularyzacji ogólnego potencjału, jaki mają powiatowe środowiska kultury, nauki i sportu w regionalnej i krajowej skali. Przedsięwzięcia organizowane w tym czasie będą manifestacją dumy i radości ze wspólnego przeżywania historii powiatu i wspólnego patrzenia w jego przyszłość, świadectwem bliskich serdecznych związków z naszym regionem. Jubileusz 150-lecia powstania Powiatu Kutnowskiego będzie świętem powiatu i jego mieszkańców, festiwalem kultury, nauki i sportu koncentrującym uwagę recenzentów, krytyków i szerokiej publiczności na niezaprzeczalnym wkładzie powiatu w kształtowanie w przyszłości i współcześnie tożsamości i kultury narodowej, szeroką promocją powiatu w regionalnej i krajowej skali oraz okazją do wzmocnienia marki powiatu "do nas zawsze blisko".


Następnie pierwsi urodzeni w 2017, w roku jubileuszu, Mali Mieszkańcy Powiatu Kutnowskiego zostali zaproszeni na scenę. Starosta Kutnowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu ręce szczęśliwych rodziców złożyli gratulacje i wyprawki. Otrzymali je rodzice Mikołaja Lankiewicza, Tymoteusza Krakosa, Niny Andrych, Adama Majchrzaka i Natalii Pietrzak.

Warto dodać, że takie wyprawki czekają również na 145 następnych mieszkańców powiatu urodzonych w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym w tym roku. W skład wyprawek wchodzą okolicznościowe śliniaczki, kocyki i grzechotki. W akcje włączył się również Narodowy Fundusz Zdrowia przekazując „Książeczki Małego Pacjenta”.

Jako, że konferencja miała charakter nie tylko informacyjny ale i wspomnieniowy krótkie przemówienie okolicznościowe wygłosił Wiesław Garstka, pierwszy Starosta Kutnowski pełniący tę funkcję w latach 1999-2002. Wspominał pierwsze zadania, trudy samorządu powiatowego w 1999 roku, tworzenie insygniów powiatu i wielką biesiadę powiatów z całej Polski, która możliwa była dzięki wsparciu wszystkich gmin i sponsorów. Nie obyło się bez gorzkich wspomnień okupacji i strajków w szpitalu, jego wielkości i od zawsze niedofinansowaniu przez państwo, braku środków w pierwszej kadencji 1999-2002 na muzea w Oporowie i Krośniewicach.

Na zakończenie dr Piotr Stasiak, historyk i lokalny regionalista wygłosił wykład poświęcony dziejom powiatu kutnowskiego.

Konferencja była pierwszą z szeregu imprez zaplanowanych w ramach obchodów 150-lecia Powiatu Kutnowskiego. Program obchodów jubileuszu ma charakter otwarty. Przewidziane są wydarzenia popularno-naukowe, kulturalne i sportowe służące umacnianiu więzi oraz budowaniu poczucia wspólnoty społeczności lokalnej. Planowane są m.in. sesja popularno-naukowa Powiat na przestrzeni dziejów, debata edukacyjna, samorządowe wędkowanie ze starostą, Piknik Rodzinny, koncerty, wystawy fotografii, rekonstrukcja historyczna, internetowy portal biograficzny 150 kutnian we wspomnieniach, konkursy wiedzy, fotograficzny, plastyczny, kulinarny, ortograficzny. Samorząd planuje również wydać Album Powiatu Kutnowskiego i Monografię Powiatu Kutnowskiego oraz zorganizować imprezę Święto Ziemi Kutnowskiej.

Pierwsze życzenia i gratulacje Staroście Kutnowskiemu i Przewodniczącemu Rady złożył Jan Kazimierz Krzewicki - Wicestarosta Gostyniński.

aktualnosci|doc02418320170118091152_001_524442

Patronat Honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Patronat medialny zapewnili:

lodz_743969tvkutno_846338logo_RV_www_974357eku_mainheader_1_857460


fot. eku24fot. eku24fot.eku24fot.eku24fot.eku24fot.eku24fot. SPfot. SPfot. SPfot. eku24fot.eku24fot.eku24fot.eku24fot.eku24fot.eku24fot.eku24fot.eku24fot.eku24fot.eku24fot. SPfot. SP


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.