Działania pod kryptonimem "Sklęczki1"

2018-06-15

W dniu dzisiejszym odbyły się ćwiczenia obronne i obrony cywilnej pod kryptonimem „Sklęczki1” o tematyce: osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz kierowanie działaniami ochraniającymi ludność cywilną”.

Ćwiczenia przybrały formę kompleksowo-terenową. Kierownikiem ćwiczenia był Starosta Kutnowski Krzysztof Debich a Kierownikiem Zespołu Autorskiego – Jan Kuropatwa- Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Uczestnikami ćwiczenia byli:

  1. Dyżurni Stałego Dyżuru: Wojewody Łódzkiego, Starosty Kutnowskiego oraz organów miasta /gmin
  2. Wojskowa Straż Pożarna,
  3. OSP z terenu powiatu kutnowskiego
  4. Zespół Ratownictwa Medycznego FALK Medycyna Sp. zo.o. Region Łódzki
  5. 25.Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim
  6. 3 Regionalna Baza Logistyczna Skład w Kutnie
  7. Wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego oraz urzędów miasta/gmin realizujących zadania obronne.

Istotą zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczeń było zwiększenie zdolności ćwiczących struktur- zespołów do praktycznej realizacji zadań związanych z obronnością państwa i w czasie wojny.

Działania ćwiczebne oficjalnie rozpoczął Starosta Kutnowski .

Wśród zaproszonych gości obecni byli:

Marcin Szmaja - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Grzegorz Kawałek - Starszy Inspektor Wojewódzki w oddziale Obrony Cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego , Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Zbigniew Burzyński – Prezydent Miasta Kutno

Grzegorz Ambroziak- Burmistrz Gminy Żychlin

Julianna Barbara Herman – Burmistrz Krośniewic

Zdzisław Kostrzewa- Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Jerzy Bryła – Wójt Gminy Kutno

Stanisław Jędrzejczak – Wójt Gminy Łanięta

Robert Pawlikowski – Wójt Gminy Oporów

Tadeusz Kaczmarek – Wójt Gminy Strzelce

Działania odbywały się dwutorowo, zgodnie z przyjętym scenariuszem zakładającym rozwój dwóch epizodów.

Epizod 1.

Miejsce działania – Starostwo Powiatowe, teren powiatu

Opis sytuacji ćwiczeniowej:

W związku z konfliktem politycznym oraz masowym napływem uchodźców wśród których występuje znaczna ilość z przygotowaniem do prowadzenia działań o charakterze dywersyjnym destabilizuje się sytuacja państwowa. Nagminnie występują zakłócenia w ruchu pociągów, zakłócenia łączności, niszczenia studni wodociągowych z woda pitną, uszkodzenia mostów i zapór wodnych. Obywatele nie czują się bezpiecznie.

Ćwiczeniowo wprowadzony zostaje stan wojenny m.in. na terenie województw łódzkiego.

Działania ćwiczeniowe w praktyce:

- odprawa kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych

- uruchomienie Stałego Dyżuru

- uruchomienie Akcji Kurierskiej na terenie powiatu

Przeprowadzono też jako działanie w wersji aplikacyjnej przemieszczenie na zapasowe miejsce pracy Starosty Kutnowskiego wraz z niezbędną obsadą urzędu.

Epizod 2.

Miejsce działania – tereny przy magazynie WWSM Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałów w Kutnie.

Opis sytuacji:

Kierownik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kutnie otrzymuje zgłoszenie od pracownika Pini Polonia o rozszczelnieniu zbiornika z amoniakiem. Poszkodowane są 2 osoby, ich stan zdrowia ocenia się jako ciężki. Na miejsce skierowana jest Policja, Straż Pożarna i służby medyczne.

Z uwagi na zagrożenie życia niezbędny jest transport śmigłowcem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Łodzi. Na pokładzie oprócz osoby poszkodowanej znajduje się etatowa załoga: pilot, mechanik, lekarz, ratownik medyczny. W trakcie lotu w obrębie jednostki dochodzi o zderzenia śmigłowca z niezidentyfikowanym obiektem latającym, najprawdopodobniej dronem prowadzącym rozpoznanie terenu. Na skutek zderzenia uszkodzone szczątki drona spadły na teren leśny, zaś śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z uszkodzonym wirnikiem i zespołem napędowym podczas próby awaryjnego lądowania zaczepił o drzewa i uderzył z impetem w ziemię. Dochodzi do uszkodzenia podwozia i częściowego rozerwania dolnego poszycia kadłuba. Dodatkowo rozszczelnieniu ulega główny zbiornik paliwa. W wyniku zderzenia pilot ma połamane kończyny dolne, jest przytomny, ale nie jest w stanie sam opuścić śmigłowca. Pozostała załoga i poszkodowany z obrażeniami pozostają w śmigłowcu. Po chwili okazuje się, że w pobliżu miejsca katastrofy pali się las iglasty. Pożar najprawdopodobniej spowodował spadający, rozgrzany element silnika śmigłowca.

Część praktyczna ćwiczenia:

- działania ratownicze związane z podjęciem poszkodowanego z udziałem Śmigłowca Mi-8 będącego w dyżurze SAR z 1. Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej

- działania ratownicze na miejscu katastrofy lotniczej

Część w trybie aplikacyjnym :

- ewakuacja mieszkańców zamieszkujących w pobliżu miejsca katastrofy, tj. 4 bloki przy ul. Bohaterów Walk nad Bzurą- łącznie 118 osób.

Starosta Kutnowski dziękując uczestnikom uznał ćwiczenia za niezwykle udane.

ćwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronnećwiczenia obronne


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.