Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie

2019-03-20

W budynku administracyjno-gospodarczym należącym do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie trwają prace remontowo-budowlane, które doprowadzą do dostosowania budynku do potrzeb mieszkalnych i bytowych dla 14 wychowanków POW.

Projekt pozwoli na dostosowanie istniejącej palcówki opiekuńczo-wychowawczej do wymogów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, która nakazuje zmniejszenie liczy wychowanków do 14 w celu poprawy standardu opieki nad nimi.

Powiat Kutnowski pozyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 565 903,86zł, a całkowita wartość projektu wynosi 2 451 450,00zł.

W ramach projektu obecnie prowadzone są roboty remontowo-budowlane, a po ich zakończeniu Powiat wyposaży placówkę w nowe meble i inne wyposażenie, a dodatkowo przeszkoli zatrudnioną kadrę.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w zakresie pieczy zastępczej.

Jako cele pośrednie wyróżnia się:

  1. Poprawę jakości infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu kutnowskiego,
  2. Dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej w powiecie kutnowskim w zakresie zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi,
  3. Wsparcie rodzin w pełnieniu podstawowych funkcji oraz pomoc dzieciom pozbawionym opieki,
  4. Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży, w tym dotkniętym niepełnosprawnością,
  5. Pomoc w życiowym usamodzielnieniu się i integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym ośrodki instytucjonalnej pieczy zastępczej.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.