Informator Rolno-Środowiskowy

|zoledzieInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przygotowania i dostarczenie sadzonek dębów w ramach realizacji projektu „150 dębów z okazji 150-lecia powstania Powiatu Kutnowskiego”lasInformacja Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do opracowania projekt „Wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kutnowskiego”

rzgw poznań
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o konsultacjach społecznych programu „Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty”
aktualnosci|WIRUS_370357APEL Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
DO HODOWCÓW DROBIU
nawozenieINFORMACJA NA TEMAT NAWOŻENIA

W związku z licznymi doniesieniami dotyczącymi nieprawidłowości związanych ze stosowaniem różnych substancji w celach nawożenia na gruntach powiatu kutnowskiego przedstawiamy najważniejsze przepisy obowiązujące w Polsce w tym zakresie.


Ostrzeżenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dotyczące bakteriozy pierścieniowej


aktualnosci|drzewo_594257 Zmiany ustawy o ochronie przyrody


Informacja o wyborze oferty,,Wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kutnowskiego’’

Zarząd Powiatu w Kutnie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi pod nazwą „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kutnowskiego".

do pobrania:

zapytanie ofertowe

zał. 1 wykaz obrębów ewidencyjnych

zał. 2 formularz oferty

zał. 3 oświadczenie

zał. 4 wykaz usług

zał. 5 umowa


papuga
Rejestracja roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1320/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimiaktualnosci|P6120412_232630„Zielono nam – uczymy się, jak dbać o środowisko przyrodnicze powiatu kutnowskiego”logo główny inspektorat weterynarii


Afrykański pomór świń (ASF) - Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący materiałów informacyjnych dla hodowców trzody chlewnej

Informacje na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF)


aktualnosci|logo_608840Starostwo Powiatowe w Kutnie - instytucją samorządową odznaczoną GREEN CERTIFICATE
fot. nadesłane


Powietrze w powiecie kutnowskim 2016 r.Zmiany w prawie łowieckim

Dziennik Ustaw - USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie


Informujemy, że termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo Łowieckie w zakresie dotyczącym szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaty odszkodowań przez wojewodę, właściwego terytorialnie ze względu na miejsce wystąpienia szkód, zostaje przesunięty na dzień 01 stycznia 2018 r.


aktualnosci|plakat_chart-page-001_801765
Zezwolen
ie na utrzymanie, hodowanie chartów lub ich mieszańcówaktualnosci|plakat_A3_-_Promowanie_zalesien_966825


Promowanie zalesień i zadrzewień w powiecie kutnowskim

csm_logo_MS_3d9423ff35_623473

Informacja Ministra Środowiska dotyczącą państwowego monitoringu lasów 2016-2020 oraz informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

MONITORING LASÓW

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW


aktualnosci|logo_rzgw_769150


OBWIESZCZENIE-
projekt planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły


OBWIESZCZENIE - projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty


aktualnosci|-Lodz-682x1024_904444OBWIESZCZENIE
- projekt aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej

aktualnosci|logo_rzgw_769150

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów prognoz oddziaływania na środowisko projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy
szkody łowieckie spotkanie

SZKODY ŁOWIECKIE
sprzątanie świata

Wiosenne
sprzątanie świata
szkolenie dla rolnikówDobra gleba - d
obre ziarno - dobry plon

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW Z POWIATU KUTNOWSKIEGO

sadzenie drzewek

P
rojekt zagospodarowania terenu zieleniąaktualnosci|weterynarz_714994


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Program Gospodarowania wodami powierzchniowymi dla powiatu kutnowskiego


Powiatowy Program Gospodarowania wodami powierzchniowymi dla powiatu kutnowskiegoPowiat kutnowski i gminy wspólnie przeciwko skutkom suszy

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.